Luật ủy quyền và quy định về đại diện theo ủy quyền

Có nhiều trường hợp vì những lý do như: đau ốm, đi nước ngoài,…mà bạn không thể có mặt để có thể tự mình xác lập và thực hiện những giao dịch dân sự. Khi đó, pháp luật cho phép bạn được ủy quyền của mình cho một người khác để thay mình thực hiện các giao dịch dân sự đó. Vậy hiện nay luật ủy quyền và đại diện theo ủy quyền được pháp luật quy định ra sao? Sau đây, YUKI SECURITY 24 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hãy cùng tìm hiểu ngay bài viết để nắm rõ các quy định cũng những lưu ý liên quan đến luật này nhé!

Thế nào là ủy quyền?

Theo khoản 1 điều 138 Bộ Luật Dân Sự 2015 quy định thì ủy quyền là việc cá nhân, pháp nhân khác thực hiện quyền của mình có được một cách hợp pháp để quyết định thực hiện các hành động pháp lý liên quan đến quyền lợi của các bên hoặc lợi ích của người ủy quyền trong phạm vi được ủy quyền.

Hình thức ủy quyền là do các bên tự thỏa thuận (có thể là văn bản, lời nói hoặc hành vi), trừ những trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải lập thành văn bản. Để hoạt động ủy quyền đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, thể hiện đầy đủ nội dung ủy quyền, thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như làm căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh thì việc ủy quyền nên được xác lập bằng văn bản là giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.

Luật ủy quyền và quy định về đại diện theo ủy quyền

Đại diện là gì? Đại diện theo uỷ quyền là gì?

Theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 thì đại diện được hiểu là chủ thể dân sự này nhân danh và vì những lợi ích hợp pháp của một chủ thể dân sự khác để tham gia vào các giao dịch dân sự. Đại diện có hai loại đó là đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền.

Cũng theo khoản 1 Điều 138 Luật Dân sự 2015 thì “ủy quyền” phải là việc mà chính chủ thể có quyền tự mình quyết định và trao quyền cho một chủ thể khác để thay mình tham gia vào các giao dịch dân sự.

Theo luật ủy quyền thì chủ thể của quan hệ đại diện theo ủy quyền bao gồm cá nhân và pháp nhân. Cá nhân phải là người có năng lực về hành vi dân sự đầy đủ. Pháp nhân phải có tư cách pháp lý trong suốt quá trình tham gia vào quan hệ đại diện theo ủy quyền. Những chủ thể khác không phải là pháp nhân như các tổ chức thì phải lựa chọn ra một cá nhân có đủ thẩm quyền để đại diện cho tổ chức đó làm đại diện theo ủy quyền.

Luật ủy quyền và quy định về đại diện theo ủy quyền

Như vậy, đại diện theo ủy quyền có thể hiểu đơn giản là việc một cá nhân, pháp nhân (được hiểu là bên đại diện) được của một cá nhân, pháp nhân khác (được hiểu là bên được đại diện) “trao quyền” hợp pháp nhân danh và vì lợi ích của bên đại diện tiến hành xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự.

Các trường hợp đại diện theo ủy quyền theo quy định của luật ủy quyền

Các trường hợp đại diện theo ủy quyền được luật ủy quyền quy định tại Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 cụ thể như sau:

  • Các cá nhân hoặc pháp nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân hoặc pháp nhân khác làm đại diện theo ủy quyền của mình để xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự.
  • Các thành viên trong một hộ gia đình hoặc trong một tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân có thể cử ra một cá nhân, một pháp nhân có đủ năng lực pháp lý làm đại diện theo ủy quyền để xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến những tài sản chung.
  • Người đủ từ mười lăm tuổi cho đến chưa đủ mười tám tuổi có thể trở thành người đại diện theo ủy quyền. Trừ trường hợp pháp luật quy định một số giao dịch dân sự phải do người đủ từ mười tám tuổi trở lên mới có thể xác lập và thực hiện.

Luật ủy quyền và quy định về đại diện theo ủy quyền

Thời hạn của đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền theo quy định của luật ủy quyền chấm dứt khi:

  • Hết thời hạn theo thỏa thuận.
  • Thời hạn của đại diện theo ủy quyền đã hết.
  • Công việc được ủy quyền của đại diện theo ủy quyền đã hoàn thành.
  • Người đại diện hoặc người được đại diện hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền.
  • Người được đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo ủy quyền là cá nhân chết; người được đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo ủy quyền là pháp nhân đã chấm dứt sự tồn tại.
  • Người đại diện không còn đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với việc đại diện theo ủy quyền.
  • Một số căn cứ khác của pháp luật làm cho việc đại diện theo ủy quyền không thể thực hiện được.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về luật ủy quyền và quy định về đại diện theo ủy quyền. YUKI SECURITY rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng. Trong việc hỗ trợ và tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến việc ủy quyền. Nếu bạn đang có bất kỳ thắc mắc hay gặp rắc rối gì cần hỗ trợ, giúp đỡ. Hãy liên hệ với YUKI SECURITY để được tư vấn một cách chi tiết và cụ thể nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 251 891