Mẫu cam kết bảo mật thông tin đúng chuẩn cho doanh nghiệp

Trong một số mối quan hệ hợp tác, yếu tố bảo mật thông tin được coi là yếu tố cực kì quan trọng. Chính do đó, giữa mối quan hệ khách hàng với doanh nghiệp, giữa người làm thuê với doanh nghiệp hay giữa đối tác với doanh nghiệp sẽ cần đến mẫu cam kết bảo mật thông tin để đảm bảo thông tin không bị truyền ra ngoài với mục dích xấu. Vậy dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra mẫu cam kết bảo mật thông tin tham khảo dành cho bạn. 

Tại sao cần cam kết bảo mật thông tin

Cam kết bảo mật thông tin là yếu tố gần như cần có trong hầu hết các hợp đồng, được xác lập bởi khách hàng, pháp luật hay đối tác của doanh nghiệp. Mẫu cam kết bảo mật thông tin hỗ trợ cho việc tránh để lộ thông tin gây ảnh hưởng xấu, khiến thông tin bị lợi dụng làm ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức.

Tại sao cần cam kết bảo mật thông tin
Tại sao cần cam kết bảo mật thông tin

Trong quá trình làm kinh doanh, khách hàng là người phải đặt niềm tin nơi doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp các thông tin như họ tên, email, số điện thoại, giới tính, địa điểm sinh sống, ngày sinh, thông tin thẻ thanh toán hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng giao dịch, … đây là những thông tin rất quan trọng do đó đòi hỏi tính bảo mật. 

Ý nghĩa của việc bảo mật thông tin

Nhờ vào sự bảo mật thông tin, doanh nghiệp thể hiện nên độ uy tín và chuyên nghiệp của mình trong phong cách làm việc. Vấn đề bảo mật là cơ sở cho những đánh giá mối quan hệ giữa các cá nhân, hay giữa doanh nghiệp với người đối tác kinh doanh, giữa doanh nghiệp với khách hàng,…

Trong cam kết bảo mật thông tin sẽ đưa ra những ràng buộc nhất định từ hai phía, cùng với đó là những trách nhiệm cần thực hiện nếu như một trong hai bên vi phạm vào cam kết bảo mật thông tin. Nhờ những cam kết bảo mật này, giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu tối đa nguy cơ bị xâm nhập trái phép từ bên ngoài vào hệ thống nội bộ hay tình trạng bị đánh cắp thông tin, dẫn đến rủi ro nghiêm trọng.

Mẫu cam kết bảo mật thông tin tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN THỎA THUẬN

(Vv: Bảo mật thông tin Dự án ………………………………..)

                                                                    – Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự, Luật Thương Mại và Luật Sở hữu trí tuệ.

– Theo sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …,

Tại: Văn phòng công ty ………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên A: Ông/bà ……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND ………………………………………………………. Hộ chiếu: ………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………. Fax: ……………………………………………………………..

Là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bên B: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông/bà …………………………………………, Giám đốc …………………………………………………….

Xét rằng:

 • Bên A là bên có ý tưởng ban đầu, các đầu mối kinh doanh và các dữ liệu thông tin liên quan đến Dự án thiết kế, khai thác và kinh doanh ……………………….. chuyên về cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe. Sau đây gọi tắt là “Dự án”
 • Hai bên cùng có nhu cầu và đang trong quá trình trao đổi, thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh đối với Dự án.
 • Bên B là bên có khả năng về vốn và kỹ thuật để có thể thực hiện Dự án.

Điều 1: QUI ĐỊNH CHUNG

 • Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: đây được hiểu là các thông tin, tài liệu, ý tưởng kinh doanh… được thể hiện hoặc lưu trữ dưới dạng văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code,… mà mỗi bên có được và thuộc vào quyền sở hữu hợp pháp của mình.
 • Bản thỏa thuận này sẽ có giá trị ràng buộc mang tính bắt buộc đối với cả hai bên, và được xem, hiểu như là một bộ phận không thể tách rời với các hợp đồng, phụ lục, thỏa thuận khác … mà hai bên sẽ ký kết với nhau trong quá trình triển khai Dự án sau này.
 • Thông tin bảo mật: là những thông tin thuộc Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Điều 1.2 mà hai bên biết hoặc tiếp cận được trong quá trình thực hiện Dự án. Hai bên có trách nhiệm và cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bảo mật vì bất kỳ lý do gì – nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.
 • Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định).
 • Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật: là những người có tên trong Danh sách những người liên quan tham gia trực tiếp, gián tiếp vào việc thực hiện Dự án theo Phụ lục A đính kèm Bản thỏa thuận này.

Tuy vậy, hai bên thống nhất rằng thỏa thuận này còn được áp dụng cho tất cả các nhân viên của cả hai bên, không phải là “Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật”, nhưng vì lý do nào đó có thể biết hoặc tiếp cận được “Thông tin bảo mật”.

Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong quá trình thực hiện Dự án, hai bên cùng cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

 • Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung dự án hai bên thực hiện.
 • Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.
 • Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp Danh sách những người liên quan được phép nắm giữ thông tin bảo mật, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc thực hiện dự án.
 • Đồng thời, cam kết bảo đảm những người này sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.

Điều 3: HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG

 • Trong quá trình thực hiện, bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia theo quy định của pháp luật, đồng thời cam kết phải trả thêm cho bên kia một khoản tiền phạt vi phạm tương đương 200 triệu đồng.
 • Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thoả thuận này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.
 • Bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp hai bên không đạt được sự thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh, thì thỏa thuận này vẫn có hiệu lực ràng buộc trong vòng 3 năm tiếp theo, kể từ ngày hai bên chính thức ký văn bản xác nhận hủy bỏ việc hợp tác kinh doanh.
 • Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thể giải quyết được sẽ chuyển vụ việc đến toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, để cả chi phí thuê luật sư – cho bên thắng kiện.
 • Bản thoả thuận này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

 

                         BÊN A                                                                                                                                   BÊN B

 

Trên đây là mẫu cam kết bảo mật thông tin mà bạn có thể tham khảo để sử dụng cho các hợp đồng của mình trong tương lai. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 251 891