Mẫu giấy đề nghị thanh toán đúng chuẩn cho Doanh nghiệp

Trong quá trình làm việc, đôi khi bạn sẽ tốn những khoản chi phí đào tạo, chi phí công tác để phục vụ cho công việc. Những khoản chi phí này sẽ do phía công ty trả cho bạn, và bạn cần cung cấp cho công ty một giấy đề nghị thanh toán để kế toán lưu lại và đối chứng về sau trong các khoản chi hàng tháng và hàng năm. Vậy nếu như bạn đang cần tìm mẫu giấy đề nghị thanh toán, cùng đọc ngay bài viết phía dưới đây nhé!

Những nội dung chính cần có trong giấy đề nghị thanh toán

Một mẫu giấy đề nghị thanh toán cần bao gồm đầy đủ những nội dung cần thiết sau đây:

  1. Tên đơn vị của bạn làm việc, bộ phận mà bạn đang làm và nó được được trình bày ngay phía trên cùng góc trái của mẫu đề nghị thanh toán

  2. Thông tin về họ tên của bạn

  3. Thông tin về tên bộ phận phụ trách đề nghị thanh toán cho bạn

  4. Nội dung của mẫu đề nghị thanh toán, nêu ra rõ ràng các số lượng, chứng từ gốc kèm theo.

  5. Thông tin về số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ)

Khi đã điền đầy đủ những thông tin trên, bạn sẽ ký tên xác nhận và gửi ngay giấy đề nghị thanh toán đến bộ phận kế toán hoặc trực tiếp cho giám đốc xử lý, xem xét và duyệt chi. Tùy theo quyết định từ Giám đốc, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ. Vậy là bạn đã hoàn thành và nhận được khoản thanh toán chi phí.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán đúng chuẩn
Mẫu giấy đề nghị thanh toán đúng chuẩn

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tham khảo

Mẫu giấy đề nghị thanh toán kinh phí đào tạo

Tên cơ sở dạy nghề

Số tài khoản:

Ngân hàng: ——-

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……., ngày… Tháng .. Năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO

Kính gửi: Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Cơ sở dạy nghề … đề nghị Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thanh toán kinh phí đào tạo lại nghề miễn phí cho người lao động dôi dư tại các công ty sắp xếp lại theo quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể như sau:

Họ tên học viên:

Công ty

Nghề đào tạo lại

Thời gian đào tạo

Giá đào tạo/1 tháng

Thành tiền

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán – mẫu chung

Đơn vị: …………………….

Bộ phận: ………………..

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…….tháng……..năm……

Kính gửi: Phòng Tài chính

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ………………………………..

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): ………………………………………………….

Nội dung thanh toán: ……………………………………………………..

Số tiền: ………………………………………………………………………..

Viết bằng chữ: ………………………………………………………………

(Kèm theo…………………..chứng từ gốc)

Kế toán thanh toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phòng Tài chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những mẫu giấy đề nghị thanh toán dành cho các cá nhân làm việc trong doanh nghiệp tham khảo.Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 251 891