Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thương tích tỷ lệ 11%

Cố ý gây thương tích cho người khác là một hành vi trái pháp luật. Ngoài việc bị xử phạt hành chính hoặc truy tố hình sự, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) là việc người phạm tội phải thực hiện. Vậy, với trường hợp người bị hại chịu thương tổn tỷ lệ 11% thì trách nhiệm bồi thường của người phạm tội được quy định cụ thể như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

Như thế nào là trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Trách nhiệm BTTH là thuật ngữ luật học chỉ chung trách nhiệm của những người có hành vi xâm phạm, làm tổn hại sức khỏe và tài sản của người khác. Người phạm tội phải có trách nhiệm bồi hoàn cho người bị hại nhằm phục hồi sức khỏe cũng như tài sản cho họ.

Hướng dẫn hạch toán khi nhân viên chi nhiều hơn tiền tạm ứng và giao dịch liên quan đến tài khoản 141(tạm ứng)

Trách nhiệm BTTH không chỉ áp dụng cho trường hợp người bị hại là một cá nhân. Đối với việc làm thất thoát tài sản chung của cơ quan, đoàn thể hay Nhà nước việc quy định bồi hoàn tài sản cũng được tiến hành. Vậy trách nhiệm BTTH có những loại nào? Quy định bồi thường cho người có thương tích 11% ra sao? Cùng theo dõi tiếp dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Phân loại về trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, trách nhiệm BTTH nói chung được phân thành hai nhóm: Trách nhiệm BTTH về mặt vật chất và trách nhiệm BTTH về mặt tinh thần. Cụ thể về việc phân loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

Trách nhiệm BTTH về mặt vật chất

Trách nhiệm bồi thường về vật chất là trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ tổn thất vật chất thực tế cho người bị thương. Việc bồi thường này được quy ra thành tiền mặt do đối tượng vi phạm gây ra. Khoản này bao gồm các chi phí điều trị, bồi dưỡng cho người bị hại; chi phí mua sắm trong quá trình chăm sóc người bị hại; Thu nhập thực tế bị giảm sút hoặc mất đi của người bị hại lẫn người tiến hành chăm sóc người bị hại. Trong trường hợp người bị hại đã mất thì gồm cả phí mai táng.

Bàn về trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tài sản gây ra thiệt hại

Trách nhiệm BTTH về mặt tinh thần

Trách nhiệm bồi thường về mặt tinh thần là trách nhiệm phải xin lỗi công khai và chấm dứt hành vi gây thiệt hại cho người bị hại. Đồng thời, phải bồi thường khoản tiền bù đắp về tinh thần cho người bị thương tổn. 

Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thương tích tỷ lệ 11%

Trách nhiệm BTTH tại điều 650 của Bộ luật Dân sự năm 2015

Trách nhiệm BTTH cho người bị thương tích là một trong những trách nhiệm mà người phạm tội cố ý gây thương tích phải thực thi. Theo đó, khi người bị hại chứng minh được tỷ lệ thương tổn ở ngưỡng 11% trở nên thì người gây thương tích phải có trách nhiệm bồi hoàn.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại luôn đi kèm với xử phạt hành chính hoặc truy tố hình sự. Nghĩa là người gây tội không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn phải có trách nhiệm bồi hoàn những tổn thất về mặt sức khỏe và tinh thần cho người bị hại. Ngay cả khi việc xử phạt ở mức độ cao nhất là bị phạt tù nhiều năm thì trách nhiệm BTTH cho người bị tổn thương vẫn phải được thực hiện. 

Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho người bị xâm phạm được thể hiện cụ thể trong Điều 650 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Các khoản thiệt hại được bồi hoàn gồm những gì?

Theo đó các khoản thiệt hại được bồi hoàn sẽ bao gồm:

  • Toàn bộ các khoản chi phí chính đáng phục vụ cho việc chữa trị, phục hồi sức khỏe bị giảm sút hoặc mất đi của người bị hại; tất cả các khoản chi phí bồi dưỡng trong quá trình điều trị;

Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động

  • Khoản thu nhập thực tế bị giảm sút hoặc bị mất đi của người bị hại trong quá trình nghỉ gián đoạn do thương tổn thân thể, tinh thần. Nếu các khoản thu nhập thực tế này không ổn định, khó có thể xác định chính xác được thì khoản bồi hoàn sẽ dựa trên mức thu nhập bình quân của đối tượng người lao động cùng loại với người bị hại;
  • Toàn bộ các khoản chi phí chính đáng đi kèm với phần thu nhập thực tế bị giảm sút hoặc mất đi của người thực hiện việc trông nom, chăm sóc người bị hại. Tùy thuộc vào mức độ thương tổn và thời gian điều trị mà người bị hại có quyền được duy trì việc sử dụng người trông nom, chăm sóc;
  • Khoản bồi thường về mặt tinh thần: Khoản này sẽ do hai bên cùng tiến hành thỏa thuận với nhau, trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung thì quy định về khoản tiền bồi hoàn về mặt tinh thần hiện nay là không vượt quá 50 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở do Nhà nước ta quy định hiện nay là 1.490.000 đồng

Tạm kết

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thương tích tỷ lệ 11% nói riêng đều là trách nhiệm cần phải thực hiện của người vi phạm pháp luật. Mong rằng bài viết này giúp bạn nắm rõ hơn về các thông tin xoay quanh chủ đề này. Để hiểu rõ hơn về thời hạn  thực thi trách nhiệm BTTH cho người bị thương tổn, bạn đọc hãy truy cập website: https://yukisecurity24.vn/Rất nhiều thông tin bổ ích về pháp luật đang chờ đón bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0963 251 891