Yuki tuyển dụng bảo vệ

Tuyển dụng

Tuyển gấp 50 bảo vệ chuyên nghiệp
Tuyển gấp 50 bảo vệ chuyên nghiệp
Nhân viên
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương
6.500.000 - 7.500.000 VNĐ
Tìm việc làm bảo vệ lương cao, bao ăn ở, đi làm ngay
Tìm việc làm bảo vệ lương cao, bao ăn ở, đi làm ngay
Nhân viên bảo vệ
Cả nước
6.500.000 - 12.000.000 đ
Tuyển Phó phòng nghiệp vụ bảo vệ
Tuyển Phó phòng nghiệp vụ bảo vệ
Quản lý
TP. Hồ Chí Minh
20.000.000 - 30.000.000 đ
Quản lý điều hành con người, công việc, tham mưu chuyên môn giúp việc cho Ban Giám đốc về lĩnh vực nghiệp vụ bảo vệ.
0984 916 376