Khối nghiệp vụ

Tuyển 02 cán bộ nghiệp vụ có kinh nghiệm
Tuyển 02 cán bộ nghiệp vụ có kinh nghiệm
Cán bộ nghiệp vụ
TP. Hồ Chí Minh
10.000.000 - 15.000.000 đ
- Kiểm tra, huấn luyện nghiệp vụ, tuyển dụng, triển khai mục tiêu mới, khảo sát mục tiêu và làm phương án bảo vệ, công tác (nếu có). - Làm việc từ thứ 2 - thứ 7 tại công ty, hỗ trợ 24/24 các công việc của Phòng theo sự sắp xếp của Giám Đốc NV khi có yêu cầu. - Phản ứng nhanh, linh động các tình huống của dịch vụ bảo vệ với khách hàng. - Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám Đốc phòng.
Tuyển gấp 50 bảo vệ chuyên nghiệp
Tuyển gấp 50 bảo vệ chuyên nghiệp
Nhân viên
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương
6.500.000 - 7.500.000 VNĐ
0963 251 891