Khối nghiệp vụ

Tuyển gấp 50 bảo vệ chuyên nghiệp
Tuyển gấp 50 bảo vệ chuyên nghiệp
Nhân viên
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương
6.500.000 - 7.500.000 VNĐ
Tuyển Phó phòng nghiệp vụ bảo vệ
Tuyển Phó phòng nghiệp vụ bảo vệ
Quản lý
TP. Hồ Chí Minh
20.000.000 - 30.000.000 đ
Quản lý điều hành con người, công việc, tham mưu chuyên môn giúp việc cho Ban Giám đốc về lĩnh vực nghiệp vụ bảo vệ.
Tuyển Nhân viên Bảo vệ – cập nhật 2021
Tuyển Nhân viên Bảo vệ – cập nhật 2021
Nhân viên
TP. Hồ Chí Minh
6.500.000 - 12.000.000 đ
0984 916 376