Khối văn phòng

Tuyển Nhân viên kế toán
Tuyển Nhân viên kế toán
Nhân viên
TP. Hồ Chí Minh
8.500.000 - 10.000.000 đ
Nhân viên kế toàn theo dõi và quản lý công nợ, thu chi của Công ty; Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp...
0963 251 891